જેમિની માસિક જન્માક્ષર

જેમિની જન્માક્ષર x માસિક જેમિની જન્માક્ષરજુલાઈ 2021 - જન્માક્ષર:

સીટી-સ્કેન દર્દીઓને છાતીના એક્સ-રે કરતા વધુ રેડિયેશન માટે ખુલ્લી પાડે છે. તમારે તે બાબતો વિશે જાણ કરવી જોઈએ કે જે તમને પ્રક્રિયામાં નુકસાન પહોંચાડે છે, પછી ભલેને તે સામાન્ય માનવામાં આવે અથવા અન્ય લોકોમાં લોકપ્રિય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે. તમે કોમળ છો અને તમારા મગજમાં એવા ખુલાસા જરૂરી છે કે જે તમને શરીર અને હૃદયની સ્થિતિમાંથી બહાર લઈ જશે જે જરૂરી નથી.થોડોક ધીમો કરો, જેથી તમે તમારી આસપાસ જે બનતી હોય છે તેનું અવલોકન કરી શકો છો. તમારી આસપાસ રહેલ thatર્જા ક્ષેત્ર તમારા માટે પહેલેથી જ બોલે છે, અને તમે દૂરથી નજીક આવતા જોખમ અને પ્રેમાળ બંને ક્ષણોનો અનુભવ કરી શકો છો. તમારી પોતાની સંવેદનાઓને સારી રીતે સમજવા માટે તમારી જાતને સમય અને અવકાશ આપો, જેથી તમે અન્ય લોકો સાથે જ્ othersાન વહેંચી શકો અને સંભવત: ચેતવણી આપવાની જરૂર હોય તેવા લોકોને ચેતવણી આપી શકો.માસિક સબ્સ્ક્રાઇબ કરો ગોપનીયતા નીતિ અને તે નિયમો અને શરતો છે.*